PORTFOLIO

Welkom bij ons portfolio! Onze studenten hebben hard gewerkt aan leuke en uitdagende opdrachten in elke periode. Neem gerust een kijkje in onze eerdere projecten en klanten om een indruk te krijgen van ons werk.


Over onze opdrachten

Lees hier over onze opdrachten

Brabant vocaal

Voor het project van BrabantVocaal zijn we benaderd door het bestuur van een koor. Hierbij hebben we gekeken naar de manier hoe BrabantVocaal het publiek kan benaderen. Door middel van het opzetten van een website, flyers en entreekaartjes. Door het maken van deze producten hebben we ervoor gezorgd dat het publiek onder ogen komt met BrabantVocaal, en dat ze deelnemers kunnen binden aan het inloopkoor.

Lees meer »

Wall Waves

Het project Voor Wall Waves snijdt twee onderwerpen aan die verweven zitten in elkaar. Namelijk het deel promotie en de Frequently Asked Questions (FAQ) in de organisatie Wall Waves. Bij het deel FAQ hebben we gekeken naar manieren hoe een FAQ-pagina op de website de klantenbehoeften aanvult. Ook hebben we een FAQ-pagina gecreëerd op de website van Wall Waves. Voor het deel promotie hebben we gekeken naar de manieren hoe de concurrentie in deze markt promotie maakt voor de producten en op welke manier het creëren hiervan aansluit op de doelgroep die het bedrijf wil bereiken.

Lees meer »

Grillhouse By Onsz

Namens Grillhouse By Onsz in Brandevoort hebben wij onderzoek gedaan naar de benodigdheden voor het werven van nieuw personeel. Dit ging onder andere over welke communicatiekanalen het best gebruikt kunnen worden, in welke stijl de content gepost moet worden en wat de belangrijkste dingen zijn om te benoemen in de content. Aan de hand hiervan hebben wij een marketingplan opgesteld voor Grillhouse By Onsz.

Lees meer »

Taxi korthout

Voor Taxi Korthout hebben wij samen met ons projectgroepje een advies mogen uitbrengen over het oprichten van een ondernemingsraad. Hiervoor hebben wij een presentatie gegeven aan de directie over de rechten en plichten van een ondernemingsraad. Daarna hebben wij een communicatieplan opgesteld voor het inrichten van de ondernemingsraad.

Lees meer »

Wall Waves

Wall Waves, destijds Squidl genaamd, heeft ons benaderd om hen te helpen met het marketingaspect van hun bedrijf. Dit was van essentieel belang omdat het als bedrijf belangrijk is om de doelgroep op de juiste manier te bereiken. Momenteel werken we aan een nieuw vraagstuk voor hen vanwege een succesvolle samenwerking in het verleden.

Lees meer »

ESVE Groep

De ESVE-groep heeft ons benaderd om onderzoek te doen naar de diensten die ze aanbieden. We hebben gekeken welke diensten het beste werken voor hen. Door zorgvuldig onderzoek te doen, hebben we uiteindelijk een mooi advies kunnen geven aan de ESVE-groep.

Lees meer »

BOM

BOM heeft ons benaderd voor hulp bij het opzetten van een communicatie- en informatietool om het proces van communicatie met buitenlandse bedrijven te verbeteren. Het doel was om de voorlichting voor buitenlandse bedrijven te verbeteren en hen voor te bereiden op cultuurverschillen tussen hun werkcultuur en de Nederlandse zakencultuur. Ons team heeft een communicatieplan opgesteld en advies gegeven over het inrichten van het online platform (website).

Lees meer »

Mazars

Mazars heeft ons benaderd met het verzoek om het inkoopproces te optimaliseren, zodat dit efficiënter zou verlopen en meer inzicht zou bieden voor de organisatie. Hier is door het projectteam een analyse op uitgevoerd zodat de knelpunten in kaart konden worden gebracht, vervolgens is er een procesanalyse uitgevoerd om de knelpunten te identificeren, en er is een verbetermethode bepaald waarmee deze opgelost konden worden.

Lees meer »

De Wijnhoeve Heeze

De Wijnhoeve Heeze heeft ons benaderd met het verzoek een doelgroep onderzoek voor hen uit te voeren. Dit onderzoek was van essentieel belang om inzicht te krijgen in wie hun doelgroep is, wat hen motiveert en om effectief te kunnen communiceren met potentiële klanten of gebruikers. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast, zoals enquêtes, interviews, observaties en focusgroepen, om dit doel te bereiken.

Lees meer »

We Are Someone

We're Someone benaderde ons voor hulp bij het opzetten en uitvoeren van een marktonderzoek. Na overleg met het bedrijf hebben we in kaart gebracht naar wat voor soort klanten zij op zoek zijn. Vervolgens hebben we met behulp van diverse methoden en bronnen een marktonderzoek uitgevoerd naar potentiële klanten.

Lees meer »

IBIS Power

IBIS Power, een energiebedrijf, benaderde ons met de vraag om hen te helpen bij het uitvoeren van marktonderzoek. Na gesprekken met IBIS hebben we besloten niet alleen het marktonderzoek uit te voeren, maar ook een methode op te stellen waarmee het bedrijf in de toekomst zelfstandig marktonderzoek kan uitvoeren in nog niet eerder onderzochte regio's.

Lees meer »

Sportcentrum Elhatri

Een team van creatieve studenten heeft een commercial gemaakt voor Sportcentrum Elhatri om meer aandacht en deelnemers te genereren voor de Tai Chi lessen die worden aangeboden. Van het bedenken van een concept tot het schieten en bewerken van beeldmateriaal, het hele proces is doorlopen om een gaaf resultaat te behalen dat nu wordt gebruikt op de website van het sportcentrum.

Lees meer »

Onze opdrachtgevers

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van enkele van onze opdrachtgevers.