PORTFOLIO

Welkom bij ons portfolio! Onze studenten hebben hard gewerkt aan leuke en uitdagende opdrachten in elke periode. Neem gerust een kijkje in onze eerdere projecten en klanten om een indruk te krijgen van ons werk.


Ervaringen

Ongewoon gewoon

Marktonderzoek

"De adviezen zijn goed onderbouwd."

"Wij hebben met heel veel plezier samengewerkt met deze studenten van Fontys Consultancy. Het marktonderzoek is compleet uitgevoerd en de adviezen die uiteindelijk eruit zijn gekomen, zijn goed onderbouwd en voor ons een mooie aanvulling waar we zeker gebruik van kunnen maken. De studenten hebben regelmatig gedurende het proces contact met ons gezocht en geëvalueerd op gedane taken."

Atlas 4

Doelgroeponderzoek

"We zijn zeer tevreden met de plezierige samenwerking en het uiteindelijke product."

"De samenwerking met de Fontys Consultancy was een verrijkende ervaring die resulteerde in een indrukwekkend eindproduct. Terwijl Atlas4 zich concentreerde op de ontwikkeling van hun softwareproduct, nam dit multidisciplinaire team de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een grondig marktonderzoek. Het eindresultaat weerspiegelt de veelzijdigheid van het team, waarbij verschillende aspecten van marktspelers zorgvuldig in kaart zijn gebracht. De onderzoeksresultaten zijn gestructureerd samengevat in een goed georganiseerde database. Deze database biedt niet alleen een overzicht van de huidige marktsituatie, maar heeft ook het potentieel om eenvoudig te worden uitgebreid tot een Customer Relationship Management (CRM) systeem. Deze uitbreidbaarheid is van onschatbare waarde, aangezien het ons in staat stelt naadloos over te gaan van marktonderzoek naar de benadering van potentiële klanten. Al met al zijn we zeer tevreden met de plezierige samenwerking en het uiteindelijke product dat is voortgekomen uit deze gezamenlijke inspanning. Het marktonderzoek legt een solide basis voor de verdere ontwikkeling en benadering van de markt."

TU Ecomotive

Adviesplan

"Ze zijn tijdens hun onderzoek onze missie en visie niet uit het oog verloren."

''Fontys Consultancy heeft voor ons een advies gemaakt voor hoe wij onze promotietour door Europa het beste kunnen inrichten. Hier hebben ze erg gedetailleerd naar gekeken. Niet alleen naar de te bezoeken beurzen en universiteiten maar ook naar interessante autofabrikanten en locaties om promotiemateriaal te maken. Bovendien zijn ze tijdens hun onderzoek onze missie en visie niet uit het oog verloren. Daardoor hebben wij een erg goed advies gekregen hoe wij onze auto het beste kunnen promoten op een manier die erg goed bij ons team aansluit en waar we onze daadwerkelijke tour op kunnen baseren.''


Over onze opdrachten

BOM

Communicatieplan

BOM heeft ons benaderd voor hulp bij het opzetten van een communicatie- en informatietool om het proces van communicatie met buitenlandse bedrijven te verbeteren. Het doel was om de voorlichting voor buitenlandse bedrijven te verbeteren en hen voor te bereiden op cultuurverschillen tussen hun werkcultuur en de Nederlandse zakencultuur. Ons team heeft een communicatieplan opgesteld en advies gegeven over het inrichten van het online platform (website).

Brabant Vocaal

Communicatieplan

Voor het project van BrabantVocaal zijn we benaderd door het bestuur van een koor. Hierbij hebben we gekeken naar de manier hoe BrabantVocaal het publiek kan benaderen. Door middel van het opzetten van een website, flyers en entreekaartjes. Door het maken van deze producten hebben we ervoor gezorgd dat het publiek onder ogen komt met BrabantVocaal, en dat ze deelnemers kunnen binden aan het inloopkoor.

ESVE Groep

Advies over Dienstverlening

De ESVE-groep heeft ons benaderd om onderzoek te doen naar de diensten die ze aanbieden. We hebben gekeken welke diensten het beste werken voor hen. Door zorgvuldig onderzoek te doen, hebben we uiteindelijk een mooi advies kunnen geven aan de ESVE-groep.

Flame Couriers

Kostprijscalculatie

Flame Couriers is via een van onze partners bij ons uitgekomen met een vraagstuk rondom het opstellen van een kostprijscalculatie. De onderneming had een verkoopprijs die gebaseerd was op een deel van de gemaakte kosten inclusief een marge, maar wilde een beter beeld van de kostenzijde van de geleverde dienst. We hebben voor hen onderzoek gedaan naar de best passende kostprijsmethode en hebben hiervan een overzicht opgeleverd o.b.v. de werkelijke kosten.

Grillhouse By Onsz

Marketingplan

Namens Grillhouse By Onsz in Brandevoort hebben wij onderzoek gedaan naar de benodigdheden voor het werven van nieuw personeel. Dit ging onder andere over welke communicatiekanalen het best gebruikt kunnen worden, in welke stijl de content gepost moet worden en wat de belangrijkste dingen zijn om te benoemen in de content. Aan de hand hiervan hebben wij een marketingplan opgesteld voor Grillhouse By Onsz.

IBIS Power

Marktonderzoek

IBIS Power, een energiebedrijf, benaderde ons met de vraag om hen te helpen bij het uitvoeren van marktonderzoek. Na gesprekken met IBIS hebben we besloten niet alleen het marktonderzoek uit te voeren, maar ook een methode op te stellen waarmee het bedrijf in de toekomst zelfstandig marktonderzoek kan uitvoeren in nog niet eerder onderzochte regio's.

Mazers

Procesoptimalisatie

Mazars heeft ons benaderd met het verzoek om het inkoopproces te optimaliseren, zodat dit efficiënter zou verlopen en meer inzicht zou bieden voor de organisatie. Hier is door het projectteam een analyse op uitgevoerd zodat de knelpunten in kaart konden worden gebracht, vervolgens is er een procesanalyse uitgevoerd om de knelpunten te identificeren, en er is een verbetermethode bepaald waarmee deze opgelost konden worden.

Sportcentrum Elhatri

Procesoptimalisatie

Mazars heeft ons benaderd met het verzoek om het inkoopproces te optimaliseren, zodat dit efficiënter zou verlopen en meer inzicht zou bieden voor de organisatie. Hier is door het projectteam een analyse op uitgevoerd zodat de knelpunten in kaart konden worden gebracht, vervolgens is er een procesanalyse uitgevoerd om de knelpunten te identificeren, en er is een verbetermethode bepaald waarmee deze opgelost konden worden.

Taxi Korthout

Communicatieplan 

Voor Taxi Korthout hebben wij samen met ons projectgroepje een advies mogen uitbrengen over het oprichten van een ondernemingsraad. Hiervoor hebben wij een presentatie gegeven aan de directie over de rechten en plichten van een ondernemingsraad. Daarna hebben wij een communicatieplan opgesteld voor het inrichten van de ondernemingsraad.

Wall Waves

Marketingplan 

Het project Voor Wall Waves snijdt twee onderwerpen aan die verweven zitten in elkaar. Namelijk het deel promotie en de Frequently Asked Questions (FAQ) in de organisatie Wall Waves. Bij het deel FAQ hebben we gekeken naar manieren hoe een FAQ-pagina op de website de klantenbehoeften aanvult. Ook hebben we een FAQ-pagina gecreëerd op de website van Wall Waves. Voor het deel promotie hebben we gekeken naar de manieren hoe de concurrentie in deze markt promotie maakt voor de producten en op welke manier het creëren hiervan aansluit op de doelgroep die het bedrijf wil bereiken.

We Are Someone

Marktonderzoek

We're Someone benaderde ons voor hulp bij het opzetten en uitvoeren van een marktonderzoek. Na overleg met het bedrijf hebben we in kaart gebracht naar wat voor soort klanten zij op zoek zijn. Vervolgens hebben we met behulp van diverse methoden en bronnen een marktonderzoek uitgevoerd naar potentiële klanten.

De Wijnhoeve Heeze

Doelgroeponderzoek

De Wijnhoeve Heeze heeft ons benaderd met het verzoek een doelgroep onderzoek voor hen uit te voeren. Dit onderzoek was van essentieel belang om inzicht te krijgen in wie hun doelgroep is, wat hen motiveert en om effectief te kunnen communiceren met potentiële klanten of gebruikers. Er zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast, zoals enquêtes, interviews, observaties en focusgroepen, om dit doel te bereiken.


Onze opdrachtgevers